حوا

حوا که بغض کند...........

خدا هم سیب بیاورد...........

چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند

/ 19 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

بی حس شده ام ازدرد... ازبغض... فقط گاهی... خط اشکی می سوزاندصورتم را.

دختر تنها

تو … ماه را دوست داری … و من … مـاه هاست که ، تو را …

دختر تنها

به دلنوشته هایم ایمان دارم چون از زخمهایم می آیند... تو را نیز دوست دارم چون که ... ... که زخمهایم............ یادگار توست.

دختر تنها

خَـــــــــــسته ام ولـــــــــــــــی هَــــــــــنوز بــــــوی دوســــــــــتت دارم میـــــــــدهم …

دختر تنها

خَـــــــــــسته ام ولـــــــــــــــی هَــــــــــنوز بــــــوی دوســــــــــتت دارم میـــــــــدهم …

دختر تنها

به خواب می روند مثل من ، تمام ساعت های جهان ، میان بازوان تــــو …

دختر تنها

آن چیزی که تنگ شده ، دل است برای تو . . . و جهان است ، برای من . . .

دختر تنها

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! این روزها هیچکس معنای دلتنگی را نمیفهمد

دختر تنها

دلتنگی سهم ماست . . . ! از خاطراتی که یه روز ، خاطره نبودن ، زندگی بودن . . . !

مهدخت

اسم ویلاگت منو محصور کرد البته مطالبتون هم عالین ممنون